Sunday, September 20, 2009

ONCHONG DID IT AGAIN!
A
n overall grade average of 98% in t
he school's first quarter. Wowww!!!


He is a very smart boy. He is very bright and has a natural knock for
Science and Mathematics.

C
ONGRATULATIONS!

Keep it up!


19 comments:

Joepet said...

Hey, Happy Eid Holidays. Eid na rin namin. So, what have you been doin?

Onchong is getting bigger and bigger and smarter and smarter. Kanino magmamana .... hmmmpppp!

Joephet Again said...

The barkads are at the other cubicle.

Onchong's birthday is coming. May handaan ba?

Purs said...

O si Puruntong heto.

Hi Kap, holidays na namin. Dito kami sa internet cafe. It is still Ramadan di ba, bakit it smells sigarilyo rito.

Syempre, very proud ka naman sa accomplishment ni Onchong. How about the twins, are they getting bigger and bigger, too?

Who else pa ang pagmamanahan ng apo.... follow my eyes.... sabi mo.....

Ternong Bakal said...

Bro, congrats! Talagang mana sa lolo ang katalinuhan ng Ruan Carlos Martin. Martin na Martin.

Enjoying your holidays! Ilang araw kayo?

Ispoklok said...

Ka poging bata, matalino pa, buti na lang di nagmana sa ...... etsetera.... etsetera... ha ha ha!!!

He is really very smart ha!

Pandaigdig said...

Ang gleng-gleng, wala akong masabi. May pinagmanahan naman talaga!

Bay Martin said...

@ Joephet,

Long time no hear. Where have you been hiding?

Are you enjoying the long break! Drop by and let's have some nice chatties!

Yes, he will be 7 on 26 September. A very smart kid. He's quite big for his age.

Bay Martin said...

@ Joephet,

Long time no hear. Where have you been hiding?

Are you enjoying the long break! Drop by and let's have some nice chatties!

Yes, he will be 7 on 26 September. A very smart kid. He's quite big for his age.

Bay Martin said...

@ Ternong Bakal,

Tapos na Ramadan, first day of Eid na ngayon!

Eleven days kaming walang pasok. Dito lang ako sa bahay making some butils.

Bay Martin said...

@ Purs,

He has my genes man! Kanino pa magmamana! You can ask him, and he has a ready answer to you, sasabihin nya agad, sa Lolo ko.

I just got back from an hour brisk walking at the corniche. Ang daming tao, celebrating the first day of Eid.

Bay Martin said...

@ Ispoklok,

O buo pala ang barkads ngayon! I am sure you are watching the basketball games sa IPSA.

Pogi na smart pa! Kanino pa magmamana... yes ka na lang pards!

Bay Martin said...

@ Pandaigdig,

Nakapandaigdig ka ba ngayon ha ha ha!!!

Thanks for swinging by. Saan ang lakwatsa 'nyo?

KV said...

Like Grandpa like Grandson!

Five more minutes T2 Bay before piano, mumkin?

Monch said...

Kanino nagmana aberrrr???

Bay Martin said...

@ KV

Thanks! Did you receive my message this morning?

Bay Martin said...

@ Monch

Kailangan pa bang itanong kung kanino nagmana! Sabi mo nga, ".... just follow my eyes.... "

Montsy-Montsy said...

Binagyo ang birthday ni Onchong!

RamRam said...

Are you posting an article about the typhoon Ondoy?

May handaan pa ba si Onchong?

OnRam said...

How is Onchong doing?