Saturday, May 2, 2009

THOUGHT FOR THE DAY - GOOD MANNERS"Children are natural mimics who act
like their parents despite every effort to
teach them good manners."

Author Unknown


2 comments:

Omeng said...

Very true, syempre ang mga bata kanino gagaya, e di sa naririnig at nakikita! Ayoko rin ng mga batang di namumupo! Bad impression sa akin ang mga parents na ang mga anak ay di polite!

Omeng said...
This comment has been removed by a blog administrator.