Thursday, July 24, 2008

LET'S GO FLY A KITE!
Let's go fly a kite
Up to the highest height
Let's go fly a kite
A
nd send it soaring
Up through the atmosphere
Up w
here the air is clear
Oh,
let's go fly a kite!


In Thailand, kite flying is a big-league sport with established teams, umpires, official rules, and a national championship. The competition involves fighting between kites controlled by teams of up to twenty men.

3 comments:

Monching said...

Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Umihip ang hangin, nawala sa paningin, sigaw ng kahapon, nilamon na ng alon
Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre. Maingay ang taginting, rosaryo ng babae. Nay…nay…nay…nay…
Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Hinuli ang ibon, pinagsuot ng ...

O laban ka dyan, awit ni Celeste Legazpi yan.

I love flying kites. Those were the days na gumagawa kami ... ano ba yon.... yung nilalagay para tumibgay ang pisi.... yun na nga... basta't alam ko nilalagyan ng pinung-pinong bubog di ba di ba!

Bay Martin said...

Thanks a heap for the visit. We're having problem accessing the internet. May problema yata sa aming server. Anyways, taking time to say, hello to my regular visitor!

Yes, I love flying kites, too. We lived along the railroad tracks. I remember na nilalagay namin ang basag-basag na bote in an empty milk can at pasasagaasan sa train para mabilis. We didn't have to use hammer para durugin ang bubog. The word we used was "kola". With water, we boiled it until it became a little sticky. The rest of the procedures alam mo na because you were flying kites, too.

Monching said...

Yes, every summer... those were the days... it was really fun!