Tuesday, June 9, 2009

TRIVIA - ORANGUTAN

The word Orangutan did not originally refer to an ape; it was the Malay term for the savage people of Sunda Islands and means verbally "man of the woods." European explorers changed the definition of the word so that it now means the animal that was known to the Malays as the mawas.


3 comments:

Ispoklok said...

The pictures remind me of... huwag na nga at baka sabihin napakapintasero ko, pero kapag pinilit ako sasabihin ko na rin!

Bay Martin said...

I have a hint!

Joseng Batute said...

Ha ha ha, langya kang Ispoklok ka, naalala ko rin ang tinuturing mo. Sobra ka, di naman nya kamukha, kaunti lang ha ha ha!!!